Ac-zymes

Istnieje bardzo ścisły związek pomiędzy należytym funkcjonowaniem układu pokarmowego a naszym zdrowiem, w którym znaczącą rolę spełnia ,przyjazna” flora jelitowa. Niezdrowy styl życia, picie alkoholu, zanieczyszczone środowisko, niektóre lekarstwa (przykładowo. antybiotyki) mogą uszkadzać florę jelitową, co w konsekwencji będzie doprowadzać do namnażania się chorobotwórczych bakterii jelitowych.

W przewodzie pokarmowym człowieka występuje wielka ilość różnorodnych mikroorganizmów, ogólnie określanych mianem flory jelitowej. U dorosłego człowieka stanowią one około 1,5 kg masy ciała. Większość z nich żyje w symbiozie z ludzkim organizmem, niemniej jednak co ważniejsze – są one niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania; nazywa się je probiotykami. Jednakże inne bakterie mogą być kategorycznie szkodliwe. Równowagę flory jelitowej łatwo można zachwiać, używając niektóre lekarstwa (przykładowo. antybiotyki) lub także poprzez inne czynniki, powodujące mnożenie się szkodliwych bakterii: stres, niestrawność.
Lactobacillus acidophilus w produkcie Ac zymes to w szczególności odporne i przydatne bakterie. Potrafią żyć w przewodzie pokarmowym do 10 dni, a wręcz dłużej. Tworzą niesprzyjające środowisko dla zróżnicowanych, szkodliwych patogenów (bakterii Clostridium, E.coli, grzybów, itd.). Mogą wspomagać wykorzystywanie białek mleka, aminokwasów, tłuszczów i laktozy, uczestniczą również w syntezie witamin z grupy B. Z ich poradą możemy zachować prawidłową florę bakteryjną przewodu pokarmowego, z ogromnym skutkiem wspierając w ten sposób prawidłowe czynność naszego układu trawiennego.

Author: Bartosz Kler

Dodaj komentarz